Besluit van 10 februari 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 20 december 2022 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Stb. 2022, 546)

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 13-02-2023
Documentdatum 14-02-2023
Onderwerp
  • Dieren
  • Organisatie en beleid

Publicaties