Vragenuur: Vragen van het lid Van der Plas aan de minister voor Natuur en Stikstof, bij afwezigheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over de opkoop van boerenbedrijven ten behoeve van stikstofruimte voor Schiphol.

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Ruimte en infrastructuur
  • Stoffen
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 13-12-2022
Documentdatum 15-11-2022
Documentsubsoort Vragenuur
Vergaderdatum 15-11-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Parlement
  • Organisatie en beleid

Publicaties