Besluit van 17 november 2022 tot wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met vaststellen van een maximumtermijn aan het kunnen aftrekken van bepaalde eenmalige uitkeringen van de vermogensgrondslag en een wijziging in het vermogensbegrip voor toepassing van de compensatie vervallen ouderentoeslag

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Ouderen
  • Ziekten en behandelingen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022

Publicaties