Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over “de aanhoudende kindermarketing en onderwijsbeïnvloeding door de fossiele industrie”

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Basisonderwijs
  • Economie
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 05-12-2021
Documentdatum 30-11-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener F.P. Wassenberg
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Overige economische sectoren
  • Organisatie en beleid

Publicaties