Besluit van 9 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 mei 2022, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (Stb. 2022, 185)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 15-06-2022
Documentdatum 16-06-2022
Onderwerp Verzekeringen

Publicaties