Besluit van 23 januari 2023 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2022)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Markttoezicht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 26-01-2023
Documentdatum 27-01-2023
Onderwerp Financieel toezicht

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 23 januari 2023 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2022)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2023-23.pdf