Besluit van 24 maart 2022 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PbEU 2019, L 198) (Besluit uitvoering PEPP-verordening)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Europese zaken
  • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-03-2022
Documentdatum 30-03-2022
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties