Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de achtste voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie (Kamerstuk 34293-127)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties