Wet van 13 oktober 2021, houdende goedkeuring van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 68)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Europese zaken
  • Openbaar vervoer
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 21-11-2021
Document creatiedatum 22-11-2021
Onderwerp Spoor

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Wet van 13 oktober 2021, houdende goedkeuring van de op 7 juli 2020 te Brussel tot stand gekomen Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding (Trb. 2020, 68)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2021-557.pdf