Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Jeugdzorg
  • Hoger onderwijs
Documentsoort Niet-dossierstuk
Geldig van 05-12-2023
Document creatiedatum 29-11-2023
Vergaderjaar 2023-2024
Onderwerp Jongeren

Publicaties