Besluit van 7 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg in verband met het verduidelijken van de terugwerkende kracht van de indicatiestelling door het CIZ, het creëren van beleidsvrijheid voor zorgkantoren, het verwerken van jurisprudentie en het verduidelijken van een delegatiegrondslag voor bijkomende zorgkosten voor pgb-Wlz

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Zorgverzekeringen
  • Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 13-07-2021
Documentdatum 14-07-2021
Onderwerp
  • Verzekeringen
  • Organisatie en beleid

Publicaties