33328;35112, nr. AA - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ter bekrachtiging aan de Koning voordragen van de twee initiatiefvoorstellen Wet open overheid

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-10-2021
Documentdatum 15-10-2021
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties