36250-III Verslag houdende lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 13-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties