35962, nr. A - Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)

Omschrijving

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden); Gewijzigd voorstel van wet

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-04-2022
Documentdatum 19-04-2022
Documentsubsoort Voorstel van wet
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Arbeidsvoorwaarden

Publicaties