Wet van 15 juni 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Defensie
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 21-08-2022
Documentdatum 22-08-2022

Publicaties