33037, nr. 456 - Beslisnota bij brief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

Omschrijving

Beslisnota bij brief over Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Onbekend thema
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-10-2022
Documentdatum
Documentsubsoort Bijlage
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties