Antwoord op vragen van het lid Agema over de beantwoording van de Kamervragen van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Begroting
  • Ruimte en infrastructuur
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 05-12-2021
Documentdatum 01-12-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener M. Agema
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties