36208, nr. D - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeeleen minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie)

Omschrijving

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel; Verslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
  • Ouderen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties