Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 29-08-2022
Documentdatum 30-08-2022

Publicaties