Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Kwint over onrecht in de jeugdbeschermingsketen en een verborgen gehouden onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Jeugdzorg
  • Rechtspraak
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 05-07-2021
Documentdatum 06-07-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener
  • M. van Nispen
  • J.P. Kwint
Vergaderjaar 2020-2021
Onderwerp Jongeren

Publicaties