Besluit van 23 februari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van artikel I van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Stb. 2022, 102)

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Bodem
  • Stoffen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 02-03-2022
Documentdatum 02-03-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties