Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de invoering Richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Water
  • Transport
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 15-12-2021
Documentdatum 16-12-2021
Documentsubsoort Antwoord
Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties