Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen (Kamerstuk 22112-3449)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Defensie
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 29-07-2022
Documentdatum 29-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties