35859-(R2157), nr. A - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies

Omschrijving

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies; Eindverslag

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Migratie en integratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 09-11-2021
Documentdatum 09-11-2021
Documentsubsoort Verslag
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Nederlanderschap

Publicaties