Besluit van 9 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 februari 2022, houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (Stb. 2022, 101)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Staatsrecht
  • Internationale betrekkingen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 15-11-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp Internationale samenwerking

Publicaties