Besluit van 24 mei 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtlijn (EU) 2019/1936

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 25-05-2023
Documentdatum 26-05-2023
Onderwerp Weg

Publicaties