33328;35112, nr. AE - Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Omschrijving

Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van BZK over internationaal rechtsvergelijkend onderzoek en werkbezoeken met betrekking tot openbaarmaking van overheidsinformatie

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bestuursrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 19-10-2022
Documentdatum 17-10-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties