Besluit van 19 oktober 2022, houdende wijziging van het Besluit lokaal spoor in verband met de gedeeltelijke toepasselijkheid van richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte op de lokale spoorweg «Hoekse lijn»

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Openbaar vervoer
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 07-11-2022
Document creatiedatum 08-11-2022
Onderwerp Spoor

Publicaties