Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen (Kamerstuk 28807-279)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 15-12-2022
Documentdatum 13-12-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Rijksoverheid
  • Dieren

Publicaties