Besluit van 26 november 2021 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof waarin is geregeld dat een werknemer recht heeft op een uitkering tijdens het ouderschapsverlof

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 07-12-2021
Documentdatum 07-12-2021
Onderwerp Inkomensbeleid

Publicaties