Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Lucht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 09-12-2021
Documentdatum 09-11-2021
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies (Kamerstuk 33118-202) en de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Bruins c.s. over een milieuvergunning voor alle biomassacentrales (Kamerstuk 32813-872)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: nds-tk-2021D42496.pdf