Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de raming en opleiding van Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 06-02-2023
Documentdatum 02-02-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Organisatie en beleid
  • Overige vormen van onderwijs

Publicaties