Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 30196-812)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 18-09-2023
Documentdatum 15-09-2023
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties