34453, nr. AG - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Omschrijving

Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Brief van de minister voor VRO over de bekendmaking van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en de inwerkingtreding van enkele artikelen ten behoeve van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw

Verantwoordelijke Eerste Kamer
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 20-04-2022
Documentdatum 21-04-2022
Documentsubsoort Brief
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties