Wet van 2 november 2022 tot wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Privaatrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp Burgerlijk recht

Publicaties