Besluit van 31 augustus 2021 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 17-09-2021
Documentdatum 17-09-2021

Publicaties