Besluit van 9 september 2022 tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen alsmede de Wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland;

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Staatsrecht
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 26-09-2022
Documentdatum 27-09-2022

Publicaties