Besluit van 24 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Stb. 2017, 147)

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
 • Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Onderzoek en wetenschap
 • Ethiek
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 25-01-2022
Documentdatum 26-01-2022

Publicaties

 • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

   

  Bestand: Besluit van 24 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Stb. 2017, 147)

 • Publicatie op open.overheid.nl

  Bestand: stb-2022-34.pdf