Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Water
  • Bodem
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 02-03-2022
Documentdatum 02-03-2022
Onderwerp Planten

Publicaties