Besluit van 13 november 2023, nr. 2023002190 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening (EU) 2023/606 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (Uitvoeringsbesluit wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Europese zaken
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 23-11-2023
Document creatiedatum 24-11-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 13 november 2023, nr. 2023002190 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening (EU) 2023/606 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (Uitvoeringsbesluit wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2023-423.pdf