Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voorhang Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (Kamerstuk Kamerstuk 35772-36)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Staatsrecht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 29-07-2022
Documentdatum 27-06-2022
Vergaderjaar 2021-2022

Publicaties