Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VI)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Begroting
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 24-10-2022
Documentdatum 06-10-2022
Vergaderjaar 2022-2023

Publicaties