Stemmingen Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Openbare orde en veiligheid
  • Terrorisme
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 30-01-2022
Documentdatum 16-12-2021
Documentsubsoort Stemmingen
Vergaderdatum 16-12-2021
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp
  • Parlement
  • Staatsveiligheid

Publicaties