Besluit van 24 mei 2022 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiebesluit richtlijn gedekte obligaties)

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 12-06-2022
Documentdatum 13-06-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties