Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de oprichting en werkzaamheden van het LIMC

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Kamervraag met antwoord
Publicatiedatum 23-02-2023
Documentdatum 23-02-2023
Documentsubsoort Antwoord
Indiener W.R. van Haga
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp Staatsveiligheid

Publicaties