Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (Kamerstuk 31753-247)

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Privaatrecht
  • Strafrecht
Documentsoort Niet-dossierstuk
Publicatiedatum 09-02-2022
Documentdatum 27-01-2022
Vergaderjaar 2021-2022
Onderwerp Burgerlijk recht

Publicaties