Wet van 15 november 2023 tot wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 27-11-2023
Documentdatum 28-11-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties