Wet van 15 november 2023 tot wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimte en infrastructuur
Documentsoort Staatsblad
Geldig van 27-11-2023
Document creatiedatum 28-11-2023
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties