Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Ruimte en infrastructuur
  • Basisonderwijs
Documentsoort Staatsblad
Publicatiedatum 23-05-2022
Documentdatum 24-05-2022
Onderwerp Organisatie en beleid

Publicaties

  • Publicatie op officielebekendmakingen.nl

     

    Bestand: Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022)

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: stb-2022-191.pdf