Stemmingen moties Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijke Tweede Kamer
Thema
  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Internationale betrekkingen
  • Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Handelingen
Publicatiedatum 24-10-2022
Documentdatum 04-10-2022
Documentsubsoort Stemmingen
Vergaderdatum 04-10-2022
Vergaderjaar 2022-2023
Onderwerp
  • Parlement
  • Internationale samenwerking

Publicaties